Журнал туралы

Журнал ҚР  Ғылым және жоғары білім министрлігінің  Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынатын басылымдар тізбесіне енгізілген (19.07.2021 ж. № 597)

ISSN: 2616-6887, eISSN: 2617-605X

Баспагер: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Қайта есепке қою туралы куәлік № KZ05VPY00032822 24.02.2021 ж.

Тақырыптық бағыты: саяси ғылымдар, халықаралық қатынастар, аймақтану,   шығыстану, түркітану.

Жарияланым тілдері: қазақ, орыс, ағылшын, түрік, араб.

Жиілігі: жылына 4 рет

Жазылу индексі: 76099

Журналдың мақсаты:

Ғалымдарға, оқытушыларға, докторанттарға, магистранттарға саяси ғылымдар, халықаралық қатынастар, Аймақтану, Шығыстану және түркология саласында теориялық, қолданбалы және практикалық маңызы бар өздерінің іргелі және қолданбалы зерттеулерінің нәтижелерін жариялауға, ғылыми жұмыстардың жаңа нәтижелері туралы отандық және әлемдік кәсіби Қоғамдастықты хабардар етуге мүмкіндік беру.

Журналдың міндеттері:

* Қазақстанның және шет елдердің ғылыми қоғамдастығына ғылыми зерттеулер нәтижелері туралы ақпарат алмасу мүмкіндігін беру, оқырмандарды инновациялық әзірлемелерді енгізудің озық әлемдік тәжірибесімен таныстыру;

* ғылыми жұмыстар мен диссертациялық зерттеулерді сараптау сапасын арттыруға ықпал ететін ашық ғылыми пікірталас алаңын ұйымдастыру;

* ғылыми әдіснаманы апробациялау, жетілдіру және бейімдеу, терминологиялық аппаратты нақтылау, ғалымдарға күрделі және аз зерттелген саяси проблемаларды тұжырымдамалауда көмек көрсету;

* қазіргі заманғы саяси технологиялар мен коммуникациялардың, ішкі және сыртқы саясаттың ерекшеліктерін, халықаралық және ұлтаралық қатынастардың ерекшеліктерін, қазіргі қоғамдағы әлеуметтік-саяси процестерді жан-жақты талдауды енгізу үшін пәнаралық принципті қолдану.

* Қазақстанның саясат және талдау саласындағы кәсіби қоғамдастықтың желілік өзара іс-қимылы, олардың ғылыми мектептерінің сабақтастығын сақтау үшін жағдайлар қалыптастыру;

* қазіргі кезеңдегі эмпирикалық зерттеулердің, әлеуметтанушылық өлшеулер, контент-талдау, фокус-топтар мен сараптамалық сұхбаттар және т. б. арқылы алынған отандық және шетелдік ғалымдардың жариялылығын, деректерінің ашықтығын қамтамасыз ету;

* мақалалардың халықаралық стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз ету және Scopus, Web of Science, EBSCO, DOAJ (Directory of Open Access Journal), Ulrichsweb, Citefactor Journals, CAS шетелдік реферативтік дерекқорларды индекстеу және дәйексөз келтіру қағидаларын есепке алу тұрғысынан авторлардың жариялау жұмысын жетілдіру. * Кәсіби мамандардың, лауазымды тұлғалардың, мемлекеттік билік органдарының, қоғамдық бірлестіктер өкілдерінің, азаматтар мен ұйымдардың елдегі және әлемдегі қазіргі заманғы саяси процестерді сараптамалық ғылыми бағалаудағы ақпараттық және ғылыми қажеттіліктерін қанағаттандыруға жәрдемдесу.

* Қазақстандағы азаматтық саяси мәдениетті, білім беруді ізгілендіруге және саясат туралы қазіргі ғылымның қалыптасуына ықпал ету.

* Өзекті саяси ойдың жетістіктерін тарату, Қазақстан мен шет мемлекеттердің зерттеушілері, ғылыми орталықтары арасында кәсіби байланыстарды және ғылыми кооперативтік өзара іс-қимылды дамыту, басқа басылымдармен, саяси және қоғамдық институттармен, жоғары білім беру мекемелерімен қызметті үйлестіру.

Пәндік салалар: Журнал саясаттану, Халықаралық қатынастар, Аймақтану, Шығыстану және түркітану салаларының өзекті мәселелеріне қызығушылық танытатын отандық және шетелдік зерттеушілерге, оқытушыларға, жас ғалымдарға арналған. Қолданбалы саралау мен саяси ғылымның пәнаралық байланыстарын, әдіснамалық тәсілдердің кеңдігін ұштастыру негізінде қазақстандық саясаттану қоғамдастығын топтастыру міндеттеріне дәстүрлі бейілділікті сақтай отырып, журнал бағыттардың тізбесіне осындай салалар кіреді:

- саяси ғылымның теориясы мен әдіснамасы;

- саяси ғылым саласындағы салыстырмалы зерттеулер;

– саяси әлеуметтану;

- саяси философия және Саясат философиясы

- халықаралық қатынастар мен халықаралық қауіпсіздік мәселелерін зерттеу;

- жаһандану және трансұлттандыру саясатын зерттеу;

- саяси мәдениет, саяси идеология және саяси бірегейлік, бірегейлік саясаты саласындағы зерттеулер;

- әлемдегі интеграциялық үдерістер мәселелері;

- ұлтаралық және этносаралық қақтығысты реттеу саясатын және қазіргі әлемдегі ұлттық құрылыс проблемаларын зерттеу;

- институционалдық саясаттану;

-партиялық-саяси жүйелер мен саяси режимдерді зерттеу;

- аймақтық саясат мәселелерін зерттеу;

- қолданбалы саяси зерттеулер;

- Шығыстану және түркітану салаларындағы қолданбалы зерттеулер;

- Конфликтология және қауіпсіздік мәселелерін зерттеу;

- мемлекеттік басқару проблемаларын саяси талдау және болжау;

- цифрландырудың қоғамдағы әлеуметтік-саяси процестерге әсері.

– халықаралық қатынастар тарихы

- халықаралық қатынастар теориясы

- халықаралық қатынастар мен сыртқы саясаттың заманауи мәселелері;

- жаһандық және өңірлік қауіпсіздіктің өзекті мәселелері;

- әлемдік экономика мен аймақтанудың заманауи мәселелері;

- шығыстану мен түркітанудың өзекті мәселелері.

Журналда қолжазбаны жариялау туралы сараптамалық шешім қабылдау кезінде жоғарыда көрсетілген принциптер мен мазмұндық-тақырыптық басымдықтарды ұстанудың маңызы зор.

Тақырыптық бағыты: саяси ғылымдар, халықаралық қатынастар, Аймақтану, Шығыстану, түркітану.

Жарияланым тілдері: қазақ, орыс, ағылшын, түрік, араб.

Мерзімділігі: жылына 4 рет

Ашық қолжетімділік саясаты. Журнал мақалалары барлығына тікелей қол жетімді (мақалалар мұрағатына сілтеме http://bulpolit.enu.kz/article/archive/index) зерттеу нәтижелеріне еркін ашық қол жеткізу саяси білім мен мәдениетті арттыруға ықпал етеді деген қағидатты негізге ала отырып жүргізіледі.

Мұрағаттау. Ғылыми журналдың электрондық нұсқалары қорды қалыптастыру және электрондық кітапханаға енгізу үшін "ҰМҒТСО" АҚ ұсынылады.

Жариялау шарттары. Журнал редакциясына келіп түскен барлық қолжазбалар міндетті түрде анонимді рецензиялаудан өтеді. Алынған рецензиялардың негізінде журналдың редколлегиясы қорытынды шешім қабылдайды.

Жазылу индексі: 76099 (2021 жылға арналған "Қазпошта" АҚ каталогы: ЕҰУ журналдары).